Andres tekster,New Age,Ukategorisert,Yoga Hva er et kristent syn på yoga?

Hva er et kristent syn på yoga?

Jeg fant denne undervisningen om yoga på viralbeliver.com. Veldig interessant, da mange kristne går på yoga. Enkelte kirker har Yoga Gudstjenester, der presten holder i dette.
Jeg har ikke gått igjennom hele nettsiden, så jeg kan ikke si noe om denne siden, eller si at jeg står for alt på viralbeliver.com.
Kjenner heller ikke Pastor Duke Taber.

Róbert Dániel Dévay-Fóris

Teksten fortsetter under bildet.

BILDE: Yoga i Fagerborg Kirke – Foto: Aftenposten

Om forfatteren

Pastor Duke Taber

Pastor Duke Taber er en alumnus av Life Pacific University og Multnomah bibelsk seminar. Han har vært i pastoral tjeneste siden 1988. I dag er han eier og administrerende redaktør for 3 vellykkede kristne nettsteder som støtter misjonærer rundt om i verden.

Introduksjon

Som en eldgammel praksis med røtter i hinduisme, buddhisme og jainisme, har yoga vokst i popularitet over hele verden. Dens fysiske, mentale og åndelige fordeler er mye omtalt, og det har blitt en vanlig treningsrutine for mange mennesker. Det har imidlertid vært en pågående debatt i det kristne fellesskapet om hvorvidt yoga er forenlig med kristen tro. I dette blogginnlegget skal vi undersøke det kristne perspektivet på yoga, og utforske om det er hensiktsmessig for kristne å delta i denne praksisen.

Yoga blir ofte sett på som en praksis som fremmer oppmerksomhet, avslapning og fleksibilitet. Imidlertid er det viktig for kristne å vurdere de åndelige implikasjonene av å engasjere seg i en slik praksis, da det kan komme i konflikt med deres tro. Bibelen forteller oss å «prøve alle ting; hold fast på det gode» (1 Tessaloniker 5:21). Dette verset oppfordrer kristne til å undersøke sine handlinger og aktiviteter, for å sikre at de stemmer overens med Guds Ord og hans vilje. Med dette i tankene, la oss fordype oss i en diskusjon om det kristne synet på yoga.

Opprinnelsen til yoga

For å forstå det kristne perspektivet på yoga på riktig måte, er det viktig å først utforske dets opprinnelse. Yoga har sine røtter i gamle indiske åndelige tradisjoner, med det primære målet å oppnå åndelig opplysning eller “moksha” – frigjøring fra syklusen fødsel og død. Begrepet “yoga” er avledet fra sanskritordet “yuj”, som betyr “å åk” eller “å forene.” I sammenheng med yoga, refererer dette til foreningen av det individuelle selvet med den guddommelige eller universelle bevissthet.

Yoga er nært knyttet til hinduismen, ettersom mange av dens praksis og filosofier er avledet fra denne religiøse tradisjonen. For eksempel er begrepet “karma” og troen på syklusen fødsel, død og gjenfødelse (reinkarnasjon) sentrale i hinduismen. Yogapraksis involverer ofte meditasjon, kontrollert pust og spesifikke kroppsstillinger eller “asanas”, som er designet for å fremme en forbindelse med det guddommelige.

BILDE: Alteret brukes til undervisning av yoga, i Fagerborg Kirke – Foto: Aftenposten

Yoga og kristendom: Konfliktpunkter

Gitt den åndelige opprinnelsen til yoga, er det ikke overraskende at det kan være konflikter mellom dens praksis og kristen tro. Her er noen konfliktpunkter:

1. Tilbedelse av andre guder

Yoga er ofte forbundet med tilbedelse av hinduistiske guder og gudinner. Som kristne er vi kalt til å tilbe den ene sanne Gud, som det står i det første budet: “Du skal ikke ha andre guder enn meg” (20. Mosebok 3:XNUMX). Ved å delta i yoga kan kristne utilsiktet delta i tilbedelseshandlinger mot andre guder, noe som er i direkte konflikt med deres tro.

2. Fokus på deg selv

Yoga legger vekt på selvbevissthet, selvforbedring og jakten på indre fred. Selv om det ikke er noe iboende galt med disse målene, kan de distrahere fra det kristne fokuset på Gud og hans vilje. Bibelen lærer at vi bør «søke først Guds rike og hans rettferdighet» (Matteus 6:33, NKJV), og sette Guds prioriteter over våre egne.

3. Åndelig praksis

Yoga involverer ofte meditasjon og oppmerksomhetspraksis som er forankret i østlige spirituelle tradisjoner. Kristne oppfordres til å meditere over Guds Ord og hans gjerninger, som det står i Salme 1:2: “Men hans behag er i Herrens lov, og i hans lov mediterer han dag og natt” (NKJV). Å engasjere seg i ikke-kristen meditasjonspraksis kan komme i konflikt med en kristens fokus på Gud og hans ord.

Alternative tilnærminger til fysisk velvære

Hvis de åndelige aspektene ved yoga angår kristne, finnes det alternative tilnærminger til fysisk velvære som er mer kompatible med den kristne tro. Her er noen alternativer du bør vurdere:

1. Pilates

Pilates er en treningsform som fokuserer på å bygge kjernestyrke, fleksibilitet og generell muskeltonus. Den er blottet for religiøse eller åndelige elementer og kan være en fin måte for kristne å holde seg friske og friske uten å gå på akkord med deres tro.

2. Strekk- og fleksibilitetsøvelser

Det er mange tøynings- og fleksibilitetsøvelser som kan innlemmes i en daglig rutine for å opprettholde fysisk helse. Disse øvelsene kan tilpasses individuelle behov og preferanser, og de har ingen åndelig bagasje.

3. Kristne treningsprogram

Det er et økende antall kristne treningsprogrammer tilgjengelig som inkluderer bønn, skriftsteder og tilbedelse i treningsrutiner. Disse programmene er designet spesielt for troende og kan være en utmerket måte å holde seg fysisk i form, samtidig som de gir næring til åndelig vekst.

Konklusjon

Avslutningsvis er det viktig for kristne å nøye vurdere implikasjonene av å delta i yoga, gitt dens røtter i østlige åndelige tradisjoner. Mens noen troende kan føle seg komfortable med å praktisere yoga og skille dens fysiske aspekter fra dens åndelige opprinnelse, kan andre finne dette vanskelig og potensielt kompromitterende for deres tro.

Som kristne må vi alltid være oppmerksomme på våre handlinger og sørge for at de stemmer overens med vår tro og Guds Ord. Hvis utøvelse av yoga er en grunn til bekymring, finnes det alternative tilnærminger til fysisk velvære som kan forfølges uten å gå på akkord med ens tro. Til syvende og sist bør beslutningen om å delta i yoga tas under bønn, med nøye vurdering av de potensielle åndelige implikasjonene.

Husk, som apostelen Paulus skrev:

«Alt er meg tillatt, men ikke alt er nyttig; alt er meg tillatt, men ikke alt bygger opp»

1. Korinterbrev 10:23, NKJV

La oss strebe etter å ta valg som både er til ære for Gud og oppbyggende for vårt åndelige velvære.

Related Post