Debatt,Lovsang,Tilbedelse,Ukategorisert Lovsang er en sang som ærer Gud

Lovsang er en sang som ærer Gud

… eller gjør den det?

Lovsang er for å prise og ære Gud. Det vet vi alle. Kong David lovpriste Gud (Salme 65 og 66), da han var på marken for å passe sauene. Det var ære og pris til den fryktinngytende og kjærlige Gud, den store og fantastiske.

For å vite om en lovsang virkelig er en lovprisningssang, må vi vite hvem Gud er og hvordan Bibelen beskriver lovprisning. Samt at vi må kjenne Guds ord, og hvem Guds Ord er.

Du kanskje reagerte på ordet ‘fryktinngytende’ (5. Mosebok 7:21 og 1. Krønikebok 16:23-31)? Med rette! Gud kan ikke være sammen med syndere (Salme 5:5-7, Jesaja 59:2-3 og Hebreerbrevet 10:26-31). Gud kompromisser ikke (Matteus 6:19-24 og Matteus 16,24-27). Om noen kommer fremfor Gud med synd, dør han.

Vi ser i Bibelen at Øverstepresten måtte rense seg selv før han ofret for folket. Så gikk han inn i det Aller Helligste for å ofre. (2.Mosebok). Så alvorlig ser Gud på synd, at Han måtte gi jødene mulighet til å være rene fremfor Ham; Blod!

Uten denne blods-renselsen, kunne ingen nærme seg Gud. Men Gud visste at det ikke var godt nok. Det måtte et menneske til, for å kunne ofre, til en viss grad (Jesaja 53, Lukas 24:44-46, Apostlenesgjerninger 17:2-3 og 1. Korinterbrev 15:3-4).

Det var ikke nok med at han skulle være et menneske, for et menneske er ikke ren nok. Mennesket er full med synd fra barndommen av. Ja, fra tidenes morgen. Det måtte mer til. Mennesket måtte i utgangspunktet være ren og syndefri, for å kunne rense menneskeheten fra evig fortapelse.

Synden følger mannen! Derfor kan pappaen sin synd gå over til alle barna. Mamma kan ikke føre den såkalte arvesynden videre, som arv. Gud måtte få til noe og fant ut at Han Selv måtte bli født og vokse opp som et menneske, for så og ofre seg selv (Rom 6,10-11).

Gud ble født og fikk navnet Jesus (Jeg går ikke inn på Treenigheten her, men Gud Er Treenig, men også mye mer) (Matteus 1:18ff, Lukas 1:26-38, Johannes 1:1-18 og Hebreerne 4:14ff). Vi lever under en annen pakt. Men det betyr ikke at Gud tåler synd, for det. Ellers hadde Gud vært en løgner. Gud Er Hellig, derfor finnes det ingen synd i Ham. Dette er grunnleggende Bibelteologi.

Nå forstår vi hvem og «hva» Gud Er. En Hellig og Sann Gud, som ville redde oss fra evig fortapelse (Johannes 3:16ff). Så over til temaet.

Lovsang som lyver om Gud og Bibelen, er jo ingen lovsang vi synger i kirken. Om du gjør det, da lover og priser du rett og slett en annen gud. Ærer du Gud fordi han er en gud som ikke bryr seg om alle, eller at Gud æres fordi han er en uforsvarlig drittsekk, ja da forstår vi alle at det er noe galt. Den vil da bringe deg vekk i fra Gud (3. Mosebok 19:(12), 1. Kongebok 22:16 og Matteus 5ff).

Når vi nå har sett på hvor alvorlig Gud ser på synd, skjønner vi at en lovsang som ikke grunder seg på Guds Ord, ikke er noe vi bør bruke for å ære og prise Gud. Og det er det vi skal se litt nærmere på her.

Når vi ser på en vanlig sang, som alle kan og liker; ‘En himmel full av stjerner’. Den sier så mye godt, men kan vi bruke denne sangen som lovsang i Kirken? Dette er jo opprinnelig en lovprisningssang til “Moderjord” og Menneskeheten:

En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser,

en jord der blomster gror, kan du ønske mer?

Sammen skal vi leve hver søster og hver bror,

små barn av regnbuen og en frodig jord.

Kan vi mennesker få til dette, uten Gud? Nei, det går ikke. Da kan man ikke synge denne, på den måten en synger lovsang. Dette er en utopi (snl.no). Jeg sier ikke at det er noe galt å synge denne sangen. Men ikke under lovsangen i kirken.

Så tar vi en sang som er jødisk, men verdslig. “Halleluja” av Leonard Cohen. Sangen har mye halleluja i seg. Spørsmålet er om denne sangen kan brukes under tilbedelse og lovsang. Eller hva mener du? Hva handler denne sangen om? Den begynner jo så bra:

‘Now I’ve heard there was a secret chord That David played, and it pleased the Lord’.

Så synges det ‘Halleluja’. Herlig salvelse på denne!

Så går vi videre.

‘But you dont really care for music, do you?’

Bryr ikke Gud om musikk?

Ifølge Bibelen er lovsang noe som Gud elsker. Her allerede må vi se at noe skurrer.

I neste vers ser vi noe som kan se ut til å være bra:

‘Your faith was strong but you needed proof’.

Ja, det er noe som jeg kan relatere til en lovsang. Så de neste linjene:

‘Her beauty and the moonlight overthrew her
She tied you to a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah’

Oj!! Hva var dette?? Her ser vi tydelig noe som ikke henviser til livet, i den forstand. Men til seksualitet! Trenger vel ikke mye fantasi for å forstå det. Les mer om dette her: https://www.brooklynpaper.com/how-leonard-cohens-hallelujah-stopped-being-about-sex/

Nok om sangen “Halleluja”!   Vi går videre til neste sang. Denne sangen er opprinnelig verdslig, da denne ble skrevet til begravelsen til Rolf Løvlands mor, for å beskrive oppveksten mellom Løvland og hans mor. Som verdslig sang, er denne teksten skrevet om en som er større enn deg. Kjærligheten mellom barn og foreldre, er et bilde på oss som barn og Gud som Far. Dette er bibelsk og kan brukes i lovsangen. Men man må vite om at det i utgangspunktet er en verdslig sang, men ordene og teksten kan man bruke for å lovprise Gud. Les original-teksten her: https://www.smule.com/song/rolf-l%C3%B8vland-you-raise-me-up-norwegian-karaoke-lyrics/295965869_199512/arrangement
Mer informasjon om sangen: https://no.m.wikipedia.org/wiki/You_Raise_Me_Up

Så har vi en mer ungdommelig og forholdsvis “ung” lovsang. Denne lovsangen brukes overalt i møter og konferanser i dag. Nemlig “Reckless Love”, Bethel Music.

Before I spoke a word, You were singing over me You have been so, so good to me Before I took a breath, You breathed Your life in me You have been so so kind to me

Første vers er det jo ingenting å si noe om. Da er vel dette en bra lovsang? La oss se på det på refrenget:

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God Oh, it chases me down, fights ’til I’m found, leaves the 99 And I couldn’t earn it I don’t deserve it, still You give yourself away Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God

Så fantastisk! Dette stemmer jo med Bibelen. Han forlater de 99, for å redde meg! Åå, så bra lovsang. Men allikevel noe skurrer her… Men hva? Se på sangens tittel, som også er i refrenget: “Reckless Love“. Hva er problemet, tenker du. Les det igjen; Reckless… La oss oversette dette ordet. “Uforsiktig” er vel oversettelsen. Ja, men hva mer?
Cambridge egen ordbok, forklarer ordet “Reckless“: -very careless; acting or done without any thought of the consequences Oversatt: -svært uforsiktig;  handling/opptreden gjort uten å tenke på konsekvensene Hensynsløs,  uvøren Hensynsløs drittsekk, eller som jeg skrev i lengre opp i teksten; ‘uforsvarlig drittsekk’.
Om noen synes dette har betydning (bibelsk), synes jeg synd på dem. Da Gud overlot de 99 til ulvene, for å finne meg! Det betyr bare at Gud driter i deg, men ikke meg!

Den gode gjeter – det fineste bildet på Jesus (Johannes 10,11-18) (noreapastoren.no)

For så høyt elsket Gud meg, at Han dret i alle de andre sauene, for at bare jeg kunne få evig liv

Johannes 3:16f og Johannes 10

Når vi finner en lovsang som lyver eller krasjer med Bibelen, kan du enten kompromisse mot din tro på Guds ufeilbarlig Ord eller si ‘NEI’ til å være med på å synge denne sangen. Del det med dine venner og din kirke. Forklar dem med Bibelvers eller vis dem denne siden, så blir det kanskje enklere for andre å forstå alvoret i dette.

Jeg kunne fortsette med flere lovsanger, men det kan du gjøre selv, for nå vet du hvordan lovsanger kan vurderes.

Vent litt… Er vi fortapt? Du kanskje fikk inntrykk av at Gud er sint på oss. Ja, men nei. Jeg skal forklare.

Da Gud begynte med skapelsen (Mosebok), sa Han at ‘alt er godt’. Gud var så fornøyd, og Han var så glad for det Han skapte. Gud så på menneskene, som en mor ser på sitt barn.

Han som heter ‘Guds Sønn’, Jesus Kristus, ble til før mennesket. Det er vanskelig å forklare hvordan Han kom til. For det første er Han Gud, for det andre er Han et menneske. Bibelen sier at Han ble født utav Gud. Jesus er både Gud og menneske. ‘Den første fødte av de skapte’. Som elsker ALLE mennesker, like høyt.

Gud skapte oss, for å ha noen å Elske! Gud gav oss derfor muligheten til å Elske Ham tilbake. Valget finnes i oss, hver enkelt. Men du må mene det! Og det hjelper ikke å prøve å overbevise Ham, at du elsker Ham. Gud ser ditt hjerte. Han Elsker deg, som du er. Ikke på grunn av gode gjerninger.

Jesus ber, før Han gir sitt Liv (utgyter sitt Blod) for Menneskeheten.

Er du villig til å gi alt i ditt liv til Herren Jesus Kristus?

  • Penger
  • Familien
  • Karriere
  • Den synden du aldri ville sagt til noen, eller for kona

Det handler ikke om hva du føler, men om du virkelig vil gi det til Herren! Og når du er klar, vil Gud hjelpe deg.

Alle vi synder, små og store synder. Men det er her Jesu’ Blod, kommer inn. Guds Store Kjærlighet! Dette er Nådetiden. Legg derfor din lit til Jesus. For om du stoler på Jesus, vil Han hjelpe deg. Stol på Gud! Han faktisk Elsker deg, mer enn din kone/mann og dine foreldre har mulighet til, fordi vi ‘bare’ er mennesker.

Lykke til og Gud Velsignelse deg!

Leave a Reply

Related Post